.

Święto Rękawki

Tradycyjnie, trzeciego dnia Wielkanocy w Krakowie tuż pod kopcem Krakusa odbyło się święto Rękawki. Można było zobaczyć wczesnośredniowieczne uzbrojenie, narzędzia, ubrania czy spróbować potraw z tamtego okresu. Poznać można było historię kopca Krakusa, czy też historię państwa Wiślan i Polan.

Największą gratką dla przybyłych jest walka Bogów i ich armii:

Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć: Jarek -2016 03 29 - Rekawka